“Uključivanje uživo – Niš” je deo projekta „Uključivanje uživo“ koju sprovodi Beogradski centar za ljudska prava uz podršku Ministarstva omladine i sporta, a uz pomoć krovnih organizacija udruženja koja rade sa mladima i za mlade – NAPOR (Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada), KOMS (Krovna organizacija mladih Srbije), Asocijacija kancelarija za mlade Srbije.

Projekat se sprovodi u 6 gradova Srbije, a u Nišu projekat sprovode udruženo Kancelarija za mlade Opštine Medijana, AzBuki i Centar za unapređenje društvene svesti – Super građanin.