Ono što ne znaš o položaju mladih Romkinja i Roma u Nišu

Prema podacima UNICEF-a samo 6% dece iz romskih naselja od 3 do 5 godina pohađa vrtiće, u poređenju sa 82% dece iz najbogatijih domaćinstava. U Nišu nema romske dece u vrtićima, a obavezan pripremni predškolški program romska deca uglavnom pohađaju u okviru osnovnih škola koje gravitiraju romskim naseljima.

Serijal emisija “Ono sto ne znas o meni” je deo projekta „Uključivanje uživo“ koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, a uz pomoć krovnih organizacija udruženja koja rade sa mladima i za mlade – NAPOR (Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada), KOMS (Krovna organizacija mladih Srbije), Asocijacija kancelarija za mlade Srbije. Projekat se sprovodi u 6 gradova Srbije, a u Nišu projekat sprovode udruženo Kancelarija za mlade Opštine Medijana, AzBuki i Centar za unapređenje društvene svesti – Super građanin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s