Kakvu podršku u Srbiji mogu da očekuju osobe koje žive sa HIV virusom?

U trećem izdanju emisije “Ono sto ne znas o meni” bavili smo se životom osoba (posebno mladih ljudi) sa HIV virusom. Emisije su deo projekta „Uključivanje uživo“ koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, a uz pomoć krovnih organizacija udruženja koja rade sa mladima i za mlade – NAPOR (Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada), KOMS (Krovna organizacija mladih Srbije), Asocijacija kancelarija za mlade Srbije. Projekat se sprovodi u 6 gradova Srbije, a u Nišu projekat sprovode udruženo Kancelarija za mlade Opštine Medijana, AzBuki i Centar za unapređenje društvene svesti – Super građanin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s